Tako kot vsako leto je tudi letos potekala skupščina podružnice za Gorenjsko. Skupščina je potrdila poročilo o preteklem delu in finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora ter sprejela plan dela in finančni načrt za leto 2010.

Letos smo na skupščini razrešili prejšnje vodstvo, saj mu je potekel mandat in imenovali novo. Izvoljeni so bili predlagani kandidati za predsedstvo podružnice, člani nadzornega odbora, kandidati za delegate, ki bodo zastopali podružnico za Gorenjsko na redni letni skupčini društva ter častno razsodišče.

Podatki o vodstvu in organih podružnice so na voljo tudi na internetni podstrani O podružnici.

Skupščine se je udeležilo le 14 članov, zato pozivamo vse člane, da aktivneje sodelujejo pri dejavnostih podružnice. Svoje mnenje o delu podružnice ali predloge za delo lahko posredujete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +386 (0)59 035 035 (Partizanska cesta)
  +386 (0)2 300 63 50 (Ljubljanska ulica)
  +386 (0)2 300 63 51 (Faks)
  Ljubljanska ulica 5 | 2000 Maribor

Delovni čas pisarne SDC
Pon - Pet: od 09.00 do 13.00
 

Povežite se z nami