Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Letna skupščina

Predsedstvo podružnice Ljubljana je 2. februarja sklicalo redno letno skupščino.

Še pred pričetkom skupščine je predsednik Andrej Košmrlj pozdravil vse prisotne in izkoristil čas za zahvalo vodstvu klinike. V uvodnem nagovoru je dejal:

»V dogovoru s predstojnikom klinike, prof. dr. Cirilom Kržišnikom, je podružnica pridobila za svojo dejavnost na razpolago brezplačno uporabo prostorov. To je pomenilo, da so aktivnosti, kot so samopomočna srečanja, strokovna predavanja, skupščine in sestanki predsedstva, potekale na kliniki. Ostale aktivnosti so potekale na drugih lokacijah, administrativna dela pa so se tako kot se še danes opravljajo na domovih aktivnih članov-prostovoljcev. Med vodstvom klinike, zdravniki, ostalim zaposlenim osebjem na eni strani ter predstavniki Slovenskega društva za celiakijo na drugi strani so vedno vladali pristni odnosi, ki so verjetno botrovali, da je je podružnica Ljubljana vseh 13 let brez problemov koristila prostore ter si skozi delo utirala pot zaupanja. Tudi članstvo je z leti naraščalo in danes jih samo v podružnici Ljubljana štejemo že 500, kar predstavlja 1/3 celotnega članstva SDC.

Leto 2009 je prineslo veliko sprememb. Govorim o zaprtju pediatrične klinike na Vrazovem trgu in selitvi v nove prostore na Bohoričevo.

Po številnih zapletih in težavah, ki so se pojavljala ob gradnji nove Pediatrične klinike smo v Ljubljani končno dočakali njeno odprtje. Klinika, ki se je gradila dolgih 16 let, je svoja vrata odprla konec lanskega junija. Kot vidite gre za modern objekt, ki ga je Slovenija potrebovala že dolgo časa, saj je bilo stanje v stari pediatrični kliniki po besedah uporabnikov nevzdržno. Težko pričakovana selitev je razveselila marsikoga, najbolj pa zaposlene in najmlajše paciente. Prvim omogoča boljše pogoje za delo, drugim pa nudi prijazno in kvalitetnejše bivanje v času zdravljenja. Tudi v društvu smo lahko veseli, saj lahko naša podružnica v dogovoru z vodstvom klinike še naprej uporablja prostore za izvajanje društvene dejavnosti, koristi tehnično podporo, dobili pa smo tudi dovoljenje za spremembo naslova sedeža podružnice Ljubljana. Čeprav nimamo svoje pisarne in omar, kamor bi shranjevali podružnično dokumentacijo,.lahko rečemo, da smo z sopuorabo prostorov in tehnike pridobili na kvaliteti dela, vi spoštovani člani pa na ugodnem počutju ob podružničnih srečanjih.« in govor zaključil z besedami:

»Spoštovani prof. dr. Rajko Kenda, spoštovana dr. Rina Rus! Prepričan sem, da je nemajhen delež k uspešnemu delovanju podružnice Ljubljana prispevala tudi vaša naklonjenost in gostoljubnost. Danes sem še posebno vesel, ker imam to prijetno dolžnost, da se lahko v imenu prisotnih članov in tudi vseh ostalih, ki jih danes ni tukaj, vam in vašim sodelavkam, ki ste z nami povezani, zahvalim za dosedanje dobro sodelovanje, razumevanje in izkazano zaupanje do naše humanitarne dejavnosti.«

Vodstvu je bila izročena zahvalna listina in spominsko darilo z logom društva v upanju, da se bo takšno sodelovanje nadaljevalo tudi v bodoče.

Nato smo nadaljevali s skupščino, ki jo je vodila predsednica delovnega predsestva Breda Kojc. Skupščina je potekala po sprejetem dnevnem redu. Prisotnim je bilo predstavljeno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2009. K poročilu je bilo podano tudi pozitivno mnenje Nadzornega odbora. Člani so bili z vsebino izvedenih programov zadovoljni, zato so sprejeli podoben program dela tudi za leto 2010 in finančni plan za realizacijo sprejetih nalog. Na skupščini smo razrešili dve in izvolili nove članice predsedstva ter določili delagate, ki bodo zastopali podružnico Ljubljana na skupščini Slovenskega društva za celiakijo.

Po zaključeni skupščini je ostalo še toliko časa, da so se lahko člani ob brezglutenskih kanapejih pogovorili in izmenjali vsakdanje izkušnje.