Pomoč socialno šibkim članom

Od ustanovitve Slovenskega društva za celiakijo posvečamo posebno skrb socialno šibkim članom društva. V društvu smo mnenja, da bi vsak bolnik s celiakijo potreboval pomoč, že zaradi živil brez glutena, ki so še vedno zelo draga. Svoje je naredila tudi finančna in gospodarska kriza, ki v Sloveniji še ne pojenja.

Zaradi omejenih oz. zniževanja že odobrenih sredstev, s katerimi se spopada tudi društvo, posvečamo največjo pozornost prav tistim z najnižjimi dohodki. Žal smo zaradi tega morali v letu 2014 tudi znižati osnovo za pridobitev statusa socialno šibkega člana z 80 % na 66 % minimalne neto plače v Sloveniji na družinskega člana, to je 400 € na mesec. Odločitev ni bila lahka, ukrep pa je bil nujen, da lahko pomagamo tistim z najnižjimi mesečnimi prejemki, ki so pomoči najbolj potrebni.

Letos smo pakete z živili enkrat poslali vsem članom s statusom socialno šibkega člana, z mesečnim neto dohodkom na družinskega člana do 400 €, in še enkrat v mesecu juniju članom z mesečnimi dohodki do 100 €. Članom s statusom socialno šibkega člana smo delno sofinancirali udeležbo na rehabilitacijskih taborih. Žal bo tudi v prihodnje pomoč socialno šibkim odvisna od razpoložljivih sredstev društva za ta namen.

Še vedno so člani s statusom socialno šibkega člana oproščeni plačila članarine ter prejemajo vsa vabila za dogodke na lokalni in državni ravni, kjer so oproščeni delno ali v celoti plačila udeležbe na teh  dogodkih. Prav tako brezplačno prejmejo glasilo Celiakija.

Vsi, ki imate dohodke nižje od 66 % minimalne neto plače v Sloveniji (trenutno je to 400,00 €), lahko pošljete v mesecu oktobru „Vlogo za ugotovitev socialno šibkega člana“ z vsemi zahtevanimi prilogami na sedež društva. O statusu odloča posebna komisija v novembru.

V kolikor imate vprašanja povezana s podelitvijo statusa SŠČ nas kontaktirajte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .ali nas pokličite na 02 300 63 50.

Janja Košuta Špegel predsednica Komisije SŠČ

Vloga za pridobitev statusa SŠČ

Kontakt

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +386 (0)59 035 035 (Partizanska cesta)
  +386 (0)2 300 63 50 (Ljubljanska ulica)
  +386 (0)2 300 63 51 (Faks)
  Ljubljanska ulica 5 | 2000 Maribor

Delovni čas pisarne SDC
Pon - Pet: od 09.00 do 13.00
 

Povežite se z nami