Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Pomoč socialno šibkim članom

Od ustanovitve Slovenskega društva za celiakijo posvečamo posebno skrb socialno šibkim članom društva. V društvu smo mnenja, da bi vsak bolnik s celiakijo potreboval pomoč, že zaradi živil brez glutena, ki so še vedno zelo draga. Svoje je naredila tudi finančna in gospodarska kriza, ki v Sloveniji še ne pojenja.

Zaradi omejenih oz. zniževanja že odobrenih sredstev, s katerimi se spopada tudi društvo, posvečamo največjo pozornost prav tistim z najnižjimi dohodki. Žal smo zaradi tega morali v letu 2014 tudi znižati osnovo za pridobitev statusa socialno šibkega člana z 80 % na 66 % minimalne neto plače v Sloveniji na družinskega člana, to je 400 € na mesec. Odločitev ni bila lahka, ukrep pa je bil nujen, da lahko pomagamo tistim z najnižjimi mesečnimi prejemki, ki so pomoči najbolj potrebni.

Letos smo pakete z živili enkrat poslali vsem članom s statusom socialno šibkega člana, z mesečnim neto dohodkom na družinskega člana do 400 €, in še enkrat v mesecu juniju članom z mesečnimi dohodki do 100 €. Članom s statusom socialno šibkega člana smo delno sofinancirali udeležbo na rehabilitacijskih taborih. Žal bo tudi v prihodnje pomoč socialno šibkim odvisna od razpoložljivih sredstev društva za ta namen.

Še vedno so člani s statusom socialno šibkega člana oproščeni plačila članarine ter prejemajo vsa vabila za dogodke na lokalni in državni ravni, kjer so oproščeni delno ali v celoti plačila udeležbe na teh  dogodkih. Prav tako brezplačno prejmejo glasilo Celiakija.

Vsi, ki imate dohodke nižje od 66 % minimalne neto plače v Sloveniji (trenutno je to 400,00 €), lahko pošljete v mesecu oktobru „Vlogo za ugotovitev socialno šibkega člana“ z vsemi zahtevanimi prilogami na sedež društva. O statusu odloča posebna komisija v novembru.

V kolikor imate vprašanja povezana s podelitvijo statusa SŠČ nas kontaktirajte na drustvo@drustvo-celiakija.si .ali nas pokličite na 02 300 63 50.

Janja Košuta Špegel predsednica Komisije SŠČ