Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Pomoč socialno šibkim članom

Od ustanovitve Slovenskega društva za celiakijo posvečamo posebno skrb socialno šibkim članom društva. V društvu smo mnenja, da bi vsak bolnik s celiakijo potreboval pomoč, že zaradi živil brez glutena, ki so še vedno zelo draga. Tudi zato smo pripravili pobudo za pravice odraslih bolnikov s celiakijo ter uvedli inštitut socialno šibkega člana (status SŠČ)

Osnova za pridobitev statusa socialno šibkega člana je 75 % minimalne neto plače v Sloveniji na družinskega člana, to je trenutno 658,86 EUR na mesec.

Člani s statusom socialno šibkega člana so oproščeni plačila članarine ter prejemajo vsa vabila za dogodke na lokalni in državni ravni, kjer so oproščeni delno ali v celoti plačila udeležbe na teh  dogodkih. Prav tako brezplačno prejmejo glasilo Celiakija. Člani s statusom SŠČ prejmejo tudi paket BG izdelkov.

Vsi, ki imate dohodke nižje od 75 % minimalne neto plače v Sloveniji, tj. manj kot 658,86 EUR na mesec (trenutno znaša minimalna neto plača 878,48 EUR), lahko pošljete v mesecu oktobru „Vlogo za ugotovitev socialno šibkega člana“ z vsemi zahtevanimi prilogami na sedež društva. O statusu odloča posebna komisija v novembru.

V kolikor imate vprašanja povezana s podelitvijo statusa SŠČ nas kontaktirajte na drustvo@drustvo-celiakija.si .ali nas pokličite na 02 300 63 50.