Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Predsedstvo Podružnice Ljubljana sklicalo Redno letno skupščino

V sredo, 9. 2. 2012 je bila na Pediatrični kliniki izpeljana redna letna skupščina podružnice Ljubljana. Predlagani so bili člani v organe skupščine. Le-to je po izvolitvi v nadaljevanju vodil predsednik skupščine Tomaž Krenčnik, dr. med. Na skupščini je bila prisotna tudi vodja strokovnega nadzora podružnice Ljubljana, prim. Marjeta Sedmak, dr. med., ki sicer redno spremlja delo predsedstva podružnice in nam pomaga na strokovnem področju.

Najprej so bili člani seznanjeni s vsebinskim in finančnim poročilom za leto 2011. Skupščina je ocenila, da je bilo delo opravljeno zelo dobro, z aktivnostmi, katerih ni bilo malo, pa so bili člani zadovoljni. Svoje mnenje je podal Nadzorni odbor, ki je predhodno pregledal vso dokumentacijo, vedno pa je bil prisoten tudi na sestankih predsedstva podružnice. Njegove ugotovitve so, da je finančno poslovanje ocenjeno pozitivno, dokumentacija je skrbno in korektno pripravljena, poslovanje je bilo racionalno in v skladu s pravilniki ter da velja pohvala celotnemu predsedstvu za opravljeno delo. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

V nadaljevanju smo sprejeli še plan dela in finančni plan za leto 2012 ter morali zaradi odstopa predčasno razrešiti Marjeto Horjak iz funkcije blagajničarke. Ob tem je bila skupščina ponovno obveščena, da se sedanji zasedbi v juniju 2012 izteka mandat, ko bodo potrebno sklicati volilno skupščino. Zato je bil še enkrat podan poziv vsem članom podružnice, da razmislijo o morebitnem prihodnjem aktivnem delu v podružnici Ljubljana. V kolikor ste pripravljeni sodelovati nas o tem obvestite na naslov drustvo@drustvo-celiakija.si oziroma vzpostavite kontakt z nami na naših naslednjih srečanjih.

Ob zaključku skupščine je predstavnica podjetja Medex prisotnim predstavila brezglutenske izdelke Wellaby’s, pripravila manjšo degustacijo in vsakemu udeležencu podarila darilno vrečko z omenjenimi izdelki. Podjetju Medex se za prezentacijo in izdelke zahvaljujemo.

Srečanje smo zaključili z druženjem in pogostitvijo prisotnih z brezglutenskimi kanapeji in osvežilnimi napitki ter razvili pogovor o društvenih zadevah.

Andrej Košmrlj