Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Pridruži se nam

Spoštovani,

veseli smo, da ste se odločili postati član našega društva, ki šteje že preko 1900 članov iz celotne Slovenije. Med člani najdemo približno dve tretjini otrok in eno tretjino odraslih bolnikov.

Sedež matičnega društva je na Kliničnem oddelku za pediatrijo Splošne bolnišnice Maribor, Ljubljanska ul. 5. V svojem dolgoletnem delovanju je društvo razpredlo po vsej Sloveniji mrežo podružnic po regionalnem principu (Podružnica Celje, Podružnica Koroška, Podružnica Ljubljana, Podružnica za Gorenjsko, Podružnica za Primorsko, Podružnica za Dolenjsko, Podružnica za Pomurje in Podružnica za Podravje). Društvo je včlanjeno tudi v AOECS (Evropsko združenje društev za celiakijo).

Letno izvede 60 – 70 programov na državni in lokalni ravni. Med večjimi projekti društva so vsekakor: organizacija rehabilitacije otrok in mladostnikov s celiakijo, rehabilitacije odraslih bolnikov, mladinski tabori, športne igre, strokovna predavanja, izdajanje publikacij, organizacija tečajev za pripravo brezglutenskih jedi, okrogle mize, skupine za samopomoč, športno-družabna srečanja… Društvo si prizadeva za izboljšanje kvalitete življenja obolelih preko pristojnih ministrstev. Med pomembne dosežke društva lahko štejemo spremembe na področju zakonodaje (naborniki so bili oproščeni služenja vojaškega roka, starši so upravičeni do posebne davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, imajo pravico do denarnega nadomestila za nego otroka s posebnimi potrebami).
Upamo, da boste ob pomoči društva lažje premagovali svoje težave, prišli do novih spoznanj o bolezni in sprejeli nekoliko drugačen način življenja. Skupaj se bomo trudili na poti do ciljev.

V prilogi vam pošiljamo pristopno izjavo in položnico za plačilo članarine (25,00€) katera boste prejeli kasneje.

Vljudno vas naprošamo, da obrazec pristopne izjave izpolnite s podatki bolnika oz. osebe, ki se včlanjuje v društvo. Pri včlanjevanju mladoletnih oseb izpolnite tudi podatke o starših oz. skrbnikih. Podpisano pristopno izjavo (pri mladoletnih osebah jo podpiše starš oz. skrbnik) nam pošljite na naslov: Slovensko društvo za celiakijo, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.

Po prejemu vaše pristopne izjave in plačani položnici, vam bomo z navadno pošto poslali na vaš naslov glasila društva, istočasno pa bomo vašo pristopno izjavo vnesli v društvene evidence, tako da boste začeli prejemati obvestila in vabila o društvenih dejavnostih.