Ste bili zavedeni v trgovini ali restavraciji?

Če ste ob nakupu brezglutenskih izdelkov opazili neskladje pri označevanju alergenov na deklaracijah, ali pa ste bili zavedeni pri naročanju brezglutenskih jedi v restavracijah, lahko svoje težave sporočite na spodaj navedene številke območnih uradov. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je zadolženo za področje varne hrane ter zagotavljanje visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi ob upoštevanju varovanja zdravja ter ustrezne obveščenosti in zaščite potrošnikov. Vaša sporočila bodo zelo dobrodošla, saj si bolniki s celiakijo želimo, da bi bili brezglutenski izdelki za naše zdravje in življenje varni in zanesljivi.

Za uresničitev racionalnega in celostnega pristopa na področju varne hrane je bila s 1. januarjem 2013 ustanovljena nova Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Veterinarska in Fitosanitarna uprava, Direktorat za varno hrano in del Kmetijskega inšpektorata so bili združeni v enotno institucijo s statusno obliko »organa v sestavi« v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje – Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V UVHVVR dela 396 javnih uslužbencev.

Zakonodaja RS zagotavlja organom v sestavi ministrstev strokovno neodvisnost, še posebej za izvajanje nadzornih nalog (Zakon o državi upravi in Zakon o inšpekcijskem nadzoru).
Naloge institucije so predvsem:

- priprava predpisov s področja varne hrane,
- upravljanje s tveganji za zdravje ljudi, živali in rastlin,
- izvedba enotnega uradnega nadzora v verigi varne hrane vključno s spremljanjem pojavov tveganj.

Z zakonom je jasno določena linija poveljevanja, kar je ključnega pomena za hitro in učinkovito ukrepanje ob pojavih nevarnosti za zdravje ljudi, živali in rastlin oziroma varnost potrošnikov.
UVHVVR pokriva zdravje rastlin, fitofarmacevtska sredstva, semenarstvo, krmo, zdravje živali, zaščito živali, varnost in kakovost živil živalskega in rastlinskega izvora tako v upravnem kot v nadzornem delu, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti).
Na področju varne hrane sledimo racionalizaciji in hkrati zagotavljanju visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi ob upoštevanju varovanja zdravja in zaščite živali, zdravja rastlin in ustrezne obveščenosti ter zaščite potrošnikov.

OU Ljubljana
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
tel: (01) 234 45 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Maribor
Tržaška cesta 53
2000 Maribor
tel: (02) 238 00 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Celje
Ljubljanska 1a
3000 Celje
tel: (03) 425 27 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Kranj
Kranjska cesta 16
4202 Naklo
tel: (04) 231 93 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Ptuj
Miklošičeva 5
2250 Ptuj
tel: (02) 798 03 60
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Murska Sobota
Kocljeva 10
9000 Murska Sobota
tel: (02) 521 43 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

OU Nova Gorica
Tolminskih puntarjev 4
5000 Nova Gorica
tel: (05) 330 22 70
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

OU Postojna
Kolodvorska cesta 5a
6230 Postojna
tel: (05) 721 15 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Koper
Trg Brolo 4
6000 Koper
tel: (05) 663 45 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OU Novo mesto
Defranceschijeva ulica 1
8000 Novo mesto
tel: (07) 393 42 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Pripravila: Simona Ornik

Kontakt

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +386 (0)59 035 035 (Partizanska cesta)
  +386 (0)2 300 63 50 (Ljubljanska ulica)
  +386 (0)2 300 63 51 (Faks)
  Ljubljanska ulica 5 | 2000 Maribor

Delovni čas pisarne SDC
Pon - Pet: od 09.00 do 13.00
 

Povežite se z nami