Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Udeležili smo se konference AOECS & CYE

Novosti na področju celiakije v Evropi

»Bitka društev« okoli vsebnosti glutena v hrani se je umirila, dosegla so sporazum o licenciranju

Med 16. in 19. septembrom je v španski Valencii potekala tradicionalna, že 24. konferenca Evropskega združenja društev za celiakijo (Association of European Coeliac Societies); kot že zadnjih nekaj let je bila vroča tema konference sprejemanje dogovora glede licenciranja. »Letošnje konference sem se udeležil prvič, zato težje sodim o uspešnosti in kvaliteti konference,« je svoje vtise delil Domen Fras, pa vendar presodil, da se je srečanja udeležilo veliko predstavnikov evropskih društev – med 54-timi se je predstavilo tudi Argentinsko društvo za celiakijo.

Delovala bo »zdravstvena« komisija

Generalna skupščina je potekala brez večjih zapletov, potrdili so tudi vsebinsko in finančno poročilo odbora AOECS ter sprejeli finančni plan za prihodnje leto. »Na skupščini smo odločali tudi o nekaj pomembnih točkah, spreminjali smo pravilnik organizacije na področju zdravstvenega varstva; s to spremembo bo začela delovati komisija za zdravniški nadzor,« je izpostavil Fras in še povedal, da so v organizacijo sprejeli tudi nove članice: društva za celiakijo iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore, ki so se pred tem predstavile.

Osrednja tema kongresa je bila »bitka« med društvi v Evropi glede vsebnosti glutena v prehrani in tudi na letošnji skupščini se večina držav »severa« ni strinjala s novim predlogom o licenciranju, ki uradno vpeljuje dva nova termina:

– gluten free (brez glutena) 20 ppm
– very low gluten (z nižjo vsebnostjo glutena) od 20 do 100 ppm

»Kljub temu nam je uspelo na skupščini uradno potrditi nov dogovor o označevanju oz. licenciranju izdelkov. Po mnenju predlagateljev pravilnika bi naj mejo 100 ppm v prihodnje še znižali, zato ima tudi pravilnik omejeno dobo veljavnosti in sicer velja za dobo 3 (treh) let,« je pojasnil predstavnik slovenskih celiakašev in dodal, da je svoj nov projekt in novo vodstvo predstavila še organizacija mladih celiakašev Evrope CYE, saj sta dve od treh članic prenehali s svojim delovanjem v CYE.

Novo predsedstvo AOECS

Na skupščini je AOECS dobila tudi novo predsednico predsedstva, ki je postala Tunde Koltai iz madžarskega društva, sicer pa je kongres, ki se ga je udeležilo okoli 200 posameznikov, postregel še s strokovnimi predavanji. »Predstavniki iz organizacije PreventCD3 (preprečimo celiakijo), so nam pojasnjevali in predstavili zadnje dosežke raziskav na področju preprečevanja celiakije. Ob koncu Mednarodne konference o celiakiji pa smo slišali še predstavitve nove pogodbe in pravilnika o licenciranju, ki smo ga sprejeli dan pred tem,« je še zaključil gospod Fras.

Mladi kongresniki so mnenja izmenjali v Španiji

»Kongres CYE (Coeliac Youth of Europe), ki sem se ga udeležila drugič, je letos zaznamovalo predvsem veliko število udeleženih držav,« je po zastopanju slovenskih barv med celiakaši v španski Valenciji poročala predsednica mladih pri SDC Sabina Kojc in sklepala, da je kar 34 mladih iz 20 držav (Nizozemske, Grčije, Velike Britanije, Bosne in Hercegovine, Rusije, Portugalske, Italije, Norveške, Švice, Španije, Malte, Švedske, Finske, Slovenije, Hrvaške, Francije, Češke, Nemčije, Madžarske, Srbije in še društvo iz španske Katalonije) posledica predlanskega projekta, ko so udeleženci iskali nove skupine mladih iz še nesodelujočih držav. Med 16. in 19. septembrom 2010 so mladi izmenjavali izkušnje o organiziranosti mladinskih skupin, o njihovi dejavnosti, financiranju, odvisnosti od matične družbe in podobno.


Želijo brezglutenske hamburgerje

Letošnji projekt, ki ga bodo v CYE skušali izvesti, je sodelovanje s podjetji, kot so McDonald’s, Starbucks, Subway, beers&bars. Med primeri dobre prakse so izpostavili tudi prizadevanja v Sloveniji, da bi se v ponudbo McDonaldsov umestili še brezglutenski hamburgerji. »Kot prvi cilj smo si zastavili sestaviti in prevesti dobro prakso skandinavskih držav, preveriti vsebnost glutena v kruhkih iz skandinavskih McDonald’s-ov, saj bomo le ob ustreznih količinah glutena lahko te primere praks prenesli na ostale države, ki spodbujajo mejo vsebnosti glutena pod 20 ppm. Za anketo in analizo, ki bo potencialnim ponudnikom v pomoč pri odločitvi o uvrstitvi brezglutenske ponudbe na svoje menije, bomo uporabili spletno aplikacijo www.surveymonkey.com. V Sloveniji je sicer izmed velikih prehrambenih mrež prisoten le McDonald’s, kljub temu pa bi lahko premislili še o kakšni restavraciji, ki bi bila zanimiva za celiakaše vseh starostnih skupin,« je navajala sprejete smernice predstavnica mladih celiakašev.

Mladinska društva večinoma neodvisna

Vsekakor je bila zanimiva ugotovitev s konference tudi ta, da veliko tujih mladinskih društev deluje popolnoma neodvisno, a v sodelovanju s svojo matično organizacijo; švedsko mladinsko društvo ima recimo 300.000 evrov letnega proračuna, ki ga pridobiva s pomočjo razpisov, oglaševanja, članstva, nekaj tudi od države. S polovico manj, torej 150.000 evrov letno se lahko pohvalijo Finci, ki imajo v odboru mladinskega društva tudi dva zaposlena.

Sabina Kojc, ki je pred časom zavrnila prošnjo v CYE, da bi bila projektni vodja, razmišlja o potrebi, da bi se tudi v Sloveniji sestavil odbor mladinske sekcije. Mladi so razpravljali še o mednarodnem poletnem taboru 2010, ki je potekal v Budimpešti na Madžarskem, drugo leto bo potekal v Grčiji, za leto 2012 pa so za njegovo izvedbo izvolili Norveško. CYE na mednarodnem nivoju sodeluje z mladinskim društvom EFCCA (European Federation of Chron’s&Ulcerative Colitis Associations) in spodbuja k povezovanju na nacionalni ravni, k druženju in skupnem organiziranju dogodkov. Slovenskemu mladinskemu delegatu je to leto krila stroške udeležbe organizacija AOECS (evropsko združenje društev za celiakijo).