Preskoči na vsebino Skip to main navigation Skip to footer

Znanstveni članek v reviji Pravnik: Umestitev pravic odraslih bolnikov s celiakijo v slovenski pravni red

Eva Zarli, študentka 4. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je pripravila znanstveni članek z naslovom Umestitev pravic odraslih bolnikov s celiakijo v slovenski pravni red, ki je izšel v reviji Pravnik (Letnik 79 (141), številka 1-2/2024.

Avtorica v znanstvenemu članku povzema tudi pobudo Slovenskega društva za celikajo za pomoč odraslim bolnikom s celiakijo.

Pravnik je revija za pravno teorijo in pravno prakso, ki jo izdaja:

Zveza društev pravnikov Slovenije v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Članek v nadaljevanju objavljamo v celoti, in sicer po predhodnem pisnem soglasju odgovorne urednice, strokovnega urednika, tehničnega urednika in izdajatelja.

Slovensko društvo za celiakijo se za uvrstitev znanstvenega članka v revijo Pravnik in za dovoljenje za objavo navedenega članka na tej spletni strani najlepše zahvaljuje odgovorni urednici revije Pravnik prof. dr. Dragici Wedam Lukić, strokovnemu uredniku Boštjanu Koritniku, tehničnemu uredniku Deanu Zagorcu ter izdajatelju: Zvezi društev pravnikov Slovenije (ZDPS) – predsedniku, prof. dr. Mihi Juhartu in Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani – dekanu, prof. dr. Saši Zagorcu.

Slovensko društvo za celiakijo se za pripravo znanstvenega članka najlepše zahvaljuje avtorici Evi Zarli in asistentki na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Sari Bagari.